Verpleging en Verzorging

Verpleging en Verzorging

Voor iedereen biedt Alfa & Zorg Thuiszorg de juiste verpleging en verzorging

WVP1

Wij bieden u in uw thuissituatie zowel verzorgende als verpleegkundige ondersteuning vanuit de
zorgverzekeringswet (ZVW en WLZ). Wij hebben geen wachtlijst.
Op het gebied van verzorging kunt u van onze Thuiszorg onder meer het volgende verwachten:

• lichamelijke verzorging
• hulp bij het aantrekken van steunkousen
• hulp bij het eten en drinken
• hulp bij het klaarzetten van medicijnen

Altijd bij u in de buurt!

De verpleegkundige ondersteuning die door onze Thuiszorg wordt geboden bestaat onder andere
uit:
• wond- en stomaverzorging
• toedienen van medicijnen
• hulp bij het gebruik van lichaam ondersteunende hulpmiddelen

Wilt u gebruik maken van de wijkverpleging en verzorging van Alfa & Zorg, dan kunt u zich wenden
tot de Wijkverpleegkundige van Alfa & Zorg. Tijdens werkdagen zijn wij bereikbaar via
telefoonnummer (085 760 35 82).

Wijkverpleging met opname indicatie

Woont u in Almere of Gooi & Vechtstreek en heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ) voor thuiszorgdiensten, dan kunt u ook kiezen voor de Thuiszorg van Alfa & Zorg. Dankzij
onze Thuiszorg is het enerzijds mogelijk uw opname in een zorgcentrum uit te stellen of zelfs te
voorkomen. Anderzijds kan met behulp van Thuiszorg de periode tot opname in een zorgcentrum
worden overbrugd, de zogenaamde overbruggingszorg. Het is ook mogelijk dat uw ziekenhuis- of
verpleeghuisopname door Thuiszorg kan worden verkort.
Indien u Thuiszorg wenst via Alfa & Zorg en u heeft nog geen indicatiebesluit, dan zal de
Wijkverpleegkundige deze indien nodig en gewenst voor u aanvragen. U kunt ook zelf een aanvraag
doen via www.ciz.nl of u neemt telefonisch contact op met het CIZ. Tijdens werkdagen is het CIZ
bereikbaar op telefoonnummer 0900 - 1404. Een medewerker van het CIZ maakt vervolgens een
(telefonische) afspraak met u.

U kunt tijdens deze afspraak zelf aangeven dat u de Thuiszorg via Alfa & Zorg wenst te ontvangen.
Daarna wordt bepaald voor hoeveel uren zorg u in aanmerking komt. Nadat de afdeling planning van
Alfa & Zorg uw indicatie heeft ontvangen neemt de Wijkverpleegkundige graag contact met u op om
samen met u een afspraak te maken over welke zorg wij u gaan bieden en vanaf wanneer.

Wanneer de thuiszorgmedewerker voor het eerst met u komt kennismaken, wordt samen met u het
zorgleefplan ingevuld. Hierin wordt aangegeven welke hulp u nodig heeft en op welke dag en welk
tijdstip u de Thuiszorg wilt ontvangen.

Alle voordelen op een rij:

- U heeft een vaste hulp / verzorgende / verpleegkundige
- U overlegt met onze planner wanneer de hulp kan komen
- Eigen regie over uw huishouden
- Gekwalificeerde medewerkers
- Diverse communicatie mogelijkheden
WhatssApp
E-mail
Telefoon
- Vast aanspreekpunt op kantoor

Uw wensen

Uw taal

Vaste hulp

Geen wachtlijst

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om via Alfa & Zorg uw thuiszorg te regelen? Of heeft u vragen? Bij ons team op de afdeling planning kunt u terecht voor al uw vragen.