Clientenraad

Inspraak in de zorg thuis, voor u en namens u. Uw recht op medezeggenschap

Alfa en zorg bij

Als cliënt die zorg thuis ontvangt, vindt u het natuurlijk prettig om mee te denken en te praten over de kwaliteit van de zorg die u van Alfa & Zorg krijgt. Misschien vindt u het ook belangrijk om invloed te hebben op het beleid van Alfa & Zorg. We hebben het dan over medezeggenschap.

Uw recht op medezeggenschap is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Alfa & Zorg laat cliënten graag meepraten. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: cliënten kunnen Alfa & Zorg laten weten wat ze van Alfa & Zorg verwachten en Alfa & Zorg kan die informatie gebruiken om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Via de Cliëntenraad luistert Alfa & Zorg ook naar u.

De cliëntenraad van Alfa & Zorg bestaat uit mensen die zelf thuiszorgcliënt zijn of zijn geweest, of die als afgevaardigde van een patiëntenvereniging zitting hebben genomen in de raad. De behartiging van uw belangen is bij hen dan ook in goede handen. De leden kunnen zich goed in uw situatie verplaatsen. Ze weten hoe het voelt om afhankelijk te zijn van een zorgorganisatie. Maar ze hebben ook begrip voor de beperkingen waar Alfa & Zorg bijvoorbeeld vanuit de overheid mee te maken heeft, en de gevolgen die wet en regelgeving voor de zorg kunnen hebben.

U kunt zich richten tot deze raad via het mailadres: cliëntenraad@alfazorg.nl

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden voor de cliëntenraad!

Bereikbaar

Actief

Vertrouwen

Zorgen voor

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om via Alfa & Zorg uw thuiszorg te regelen? Of heeft u vragen? Bij ons team op de afdeling planning kunt u terecht voor al uw vragen.