Cliënten

Cliënten

Bent u op zoek naar verpleging, verzorging of huishoudelijke ondersteuning? Alfa & Zorg Thuiszorg helpt u graag op weg.

clienten Alfa en zorg

Uw wensen en manier van leven zijn het uitgangspunt voor ons werk bij u thuis. Welke taken de medewerker van Alfa & Zorg voor u gaat verzorgen, hangt helemaal af van wat u zelf nog kunt en wilt doen. In overleg met u geven wij hier invulling aan. Bij u thuis blijft alles in ieder geval zoveel mogelijk bij het oude.

Wij bieden u in uw thuissituatie verzorging en verpleging vanuit zowel de Zorgverzekeringswet (ZVW) als de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Welke diensten leveren wij?

Huishoudelijke hulp

Heeft u behoefte aan huishoudelijke hulp? De meest voorkomende huishoudelijke werkzaamheden die de medewerkers van Alfa & Zorg voor u kunnen verzorgen zijn:
- Opruimen en afstoffen
- Stofzuigen en dweilen
- Schoonmaken van toilet en badkamer
- Afwassen
- Ramen lappen
- Strijken, hand- en machinewas
- Bedden verschonen en opmaken
- Planten water geven
- Voorjaarsschoonmaak

Er zijn verschillende manieren voor het aanvragen van huishoudelijke hulp. Dit is per gemeente anders geregeld. Ons advies is om eerst contact met het WMO loket van uw gemeente op te nemen. De aanvraag kan door uzelf, uw omgeving of uw huisarts worden ingediend. Mocht u hiervoor informatie van Alfa & Zorg nodig hebben, neemt u dan contact met ons op. Alfa & Zorg helpt u op weg.

Iedereen krijgt bij voorkeur zorg in hun eigen, vertrouwde omgeving. Alfa & Zorg heeft goede contacten met andere organisaties die actief zijn bij u in de buurt. Dit kunnen allerlei organisaties zijn, bijvoorbeeld een klusbedrijf of tuinman maar ook maaltijdverzorgers en pedicures aan huis.
Begeleiding of andere zorg nodig? Klik dan hier.

Begeleiding

Indien er een indicatie voor begeleiding is, kunnen wij samen met u een persoonlijk zorgplan opstellen. Wij kijken hierbij naar uw behoeften en wensen en zoeken hier vervolgens de juiste begeleider bij. Alfa & Zorg helpt u op weg met de volgende activiteiten;

- Het verzorgen van de administratie
- Het onderhouden van sociale contacten
- Het plannen van activiteiten
- Het organiseren van persoonlijke verzorging
- Aanleren van nieuwe vaardigheden
- Individuele ondersteuning

Heeft u behoefte aan ondersteuning? Klik dan hier

Eigen bijdrage

Voor de meeste vormen van zorg thuis is een eigen bijdrage verschuldigd. Alfa & Zorg geeft het aantal geleverde zorguren per cliënt door aan het Centraal Administratie Kantoor. In de brochure ‘Eigen bijdrageregeling Zorg zonder verblijf’ van het Centraal Administratie Kantoor leest u meer over de eigen bijdrage. Deze brochure kunt u aanvragen bij CAK, postbus 84030, 2508 AA Den Haag, tel 0800-1925 of thuiszorg@cak-bz.nl.

Cliëntenraad thuiszorg

Inspraak in de zorg thuis, voor u en namens u. Als cliënt die zorg thuis ontvangt, vindt u het natuurlijk prettig om mee te denken en te praten over de kwaliteit van de zorg die u van Alfa & Zorg krijgt. Misschien vindt u het ook belangrijk om invloed te hebben op het beleid van Alfa & Zorg. We hebben het dan over medezeggenschap.
Uw recht op medezeggenschap is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Alfa & Zorg laat cliënten graag meepraten. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: cliënten kunnen Alfa & Zorg laten weten wat ze van Alfa & Zorg verwachten en Alfa & Zorg kan die informatie gebruiken om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Via de Cliëntenraad Thuiszorg luistert Alfa & Zorg ook naar u. Meer informatie of heeft u vragen? U kunt zich tot deze raad richten via het mailadres: clientenraad@alfazorg.nl

Klachten en suggesties

Wat u kunt doen als u niet tevreden bent?
De medewerkers van Alfa & Zorg proberen u zo goed mogelijk te verzorgen en te begeleiden. Toch kan het zijn dat u niet helemaal tevreden bent. U heeft dan het recht om een klacht in te dienen.
De eerste stap is het bespreken van de klacht met de medewerker of telefonisch contact op te nemen met het Alfa & Zorg team. Zij zullen proberen om in overleg met u het probleem op te lossen.

Samen plannen

Samen doen

Uw wensen

Complete zorg

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om via Alfa & Zorg uw thuiszorg te regelen? Of heeft u vragen? Bij ons team op de afdeling planning kunt u terecht voor al uw vragen.