Eigen bijdrage

Alfa & Zorg registreert de zorguren die u ontvangt door middel van elektronische registratie. Op basis van deze registraties worden uw zorguren gedeclareerd bij de gemeente. Indien u een indicatie heeft via het WMO-loket/wijkteam, dan betaalt u een eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Indien u hier verdere vragen over heeft, kunt u contact opnemen met het CAK in Den Haag. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 0800 – 1925. 

Indien u zorg via een Persoonsgebonden Budget (PGB) inkoopt, krijgt u per maand, over de voorgaande maand een rekening toegestuurd door Alfa & Zorg. Deze factuur dient u vervolgens in te dienen bij de Sociale Verzekeringsbank. Ook voor deze regeling geldt dat u een eigen bijdrage heeft van maximaal €19 per maand, die wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). 

U kunt ook zonder indicatie zorgverlening krijgen. In deze situatie geldt uiteraard dat u zelf iedere maand de factuur krijgt, gebaseerd op de hiervoor geldende tarieven. 

Indien u gebruik maakt van een HHT-regeling (huishoudelijke hulp toeslag), dan krijgt u iedere maand een factuur van Alfa & Zorg om uw eigen bijdrage te betalen. Het resterende bedrag declareren wij bij uw gemeente. 

Bereikbaar

Actief

Vertrouwen

Zorgen voor

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om via Alfa & Zorg uw thuiszorg te regelen? Of heeft u vragen? Bij ons team op de afdeling planning kunt u terecht voor al uw vragen.