Klachten

Wat u kunt doen als u niet tevreden bent?


ba301ebd-3320-4018-b4ab-fe40b9873646

De medewerkers van Alfa & Zorg proberen u zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Toch kan het zijn dat u niet helemaal tevreden bent. U heeft dan het recht om een klacht in te dienen. Hiervoor kunt u formulier F13 klachtenmeldingsformulier gebruiken, welke is op te vragen bij uw planner via 085 760 25 09. Ons klachtenreglement voldoet aan de WKKGZ, de Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen in de Zorg. Deze kunt u op onze website terug vinden.

Eerst praten

Bespreek uw klacht altijd eerst met degene die de klacht heeft veroorzaakt of met de afdeling planning die in eerste instantie voor een oplossing kunnen zorgen. Dit is vaak de eenvoudigste en snelste weg om het probleem op te lossen. U blijft dan niet zitten met wat u dwars zit en eventuele misverstanden worden direct rechtgezet. Bovendien heeft de ander het recht om te weten dat u niet tevreden bent. Hij of zij heeft dan de mogelijkheid om iets te herstellen of te verbeteren. De afdeling planning is te bereiken via 085 760 25 09.

Klacht of signaal indienen

Wilt u dit niet of komt u er met de desbetreffende afdeling niet uit? Dan kunt u ons klachtenformulier invullen of een e-mail sturen.


E-mail: klachten@alfazorg.nl

Schriftelijk: Alfa & Zorg

t.a.v. de Klachtenfunctionaris

Transistorstraat 60

1322 CG Almere

Door uw onvrede kenbaar te maken, geeft u de zorg-of hulpverlener de mogelijkheid om de oorzaak van uw ontevredenheid weg te nemen. Bovendien biedt een klacht de kans om de zorg in de toekomst te verbeteren.
Zodra Alfa & Zorg uw klacht of signaal schriftelijk heeft ontvangen, wordt er binnen 2 werkdagen contact met u opgenomen door onze klachtenfunctionaris.
Alfa & Zorg neemt de klacht intern in behandeling en probeert deze met u samen op te lossen.

Komt u er niet uit met Alfa & Zorg?

Heeft het gesprek met Alfa & Zorg niet geleid tot een bevredigende oplossing, dan kent Alfa & Zorg in het kader van de WKKGZ een onafhankelijke klachtenfunctionaris via de brancheorganisatie SPOT (Samenwerkende Professionele Organisaties Thuiszorg), waar Alfa & Zorg bij is aangesloten. De klachtenfunctionaris van SPOT (een RMI-mediator) neemt de klacht in ontvangst, informeert u over de klachtenregeling en bemiddelt bij de afwikkeling van de klacht. 

Wilt u contact opnemen met de SPOT? Dit kan op de volgende manier:

Schriftelijk naar:  Vereniging SPOT
t.a.v. de Klachtenfunctionaris 

Postbus 5135

1410 AC  Naarden

klacht@verenigingspot.nl 

Telefonisch: 035 – 54 27 517

Meer informatie is te vinden op: https://thuiszorg.verenigingspot.nl/U-heeft-een-klacht%3F/index.html  

Mocht na de behandeling door deze functionaris de klacht nog niet naar tevredenheid afgehandeld zijn, dan kan een formele klacht worden ingediend bij een erkende Geschilleninstantie. Alfa & Zorg is via SPOT aangesloten bij geschilleninstantie Zorggeschil. Het Klachtenreglement van Stichting Zorggeschil is op de website van SPOT op te vragen. 

De Geschilleninstantie kan een bindend advies uitbrengen en kan een schadevergoeding toekennen. De geschilleninstantie doet uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van de klacht uitspraak.

U bepaalt altijd zelf wat er met de klacht gebeurt. Zonder toestemming onderneemt de klachtenfunctionaris of geschillencommissie geen actie.

Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden. Mocht u zich eventueel laten bijstaan door een jurist, dan zijn deze kosten uiteraard wel voor uw rekening.

Cliëntondersteuner/klachtenfunctionaris

De Cliëntenraad Thuiszorg van SPOT en de eigen cliëntenraad behandelen geen individuele opmerkingen van cliënten over zorg die zij ontvangen. Wel heeft Alfa & Zorg een passende oplossing gecreëerd in de vorm van het aantrekken van een cliëntondersteuner/ klachtenfunctionaris. In de persoon van mevrouw K. Aalpol heeft zij een scherpe kijk op de cliëntbelangen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, op grond waarvan wij het merendeel van onze zorg mogen verlenen.

Mocht u in contact willen komen met mevrouw Aalpol kan dit via:

E-mail: klachten@alfazorg.nl

Vertrouwenspersoon 

Mevrouw Corbeel vervult de functie van vertrouwenspersoon bij Alfa & Zorg. Medewerkers, cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen hun vragen, meldingen en problemen bespreken met mevrouw Corbeel. Zij heeft een geheimhoudingsplicht. Samen met de melder bespreekt de vertrouwenspersoon of zij het gemelde probleem in behandeling neemt.

Wilt u in contact komen met mevrouw Corbeel, dan kan dit via onderstaande gegevens:

Email: ida@alfazorg.nl
Tel: 085-760 2509

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om via Alfa & Zorg uw thuiszorg te regelen? Of heeft u vragen? Bij ons team op de afdeling planning kunt u terecht voor al uw vragen.